Školné a stravné

 

Školné činí 350,- kč na měsíc.

Cena stravného činí 46,- Kč.

Cena stravného pro děti s odloženou školní docházkou

činí 52,- Kč.

(děti, které v daném školním roce dosáhnou 7 let)

Přihlásit nebo odhlásit stravu je NUTNO den předem do 9:00 hodin, telefonicky na třídu dítěte.

Na pondělí je nutno odhlásit nebo nahlásit stravu už v pátek do 9:00 hodin.

Oběd do nosiče bude vydán pouze první den nemoci dítěte v 11:00 hodin.